自定义
自定义
自定义
自定义
-
阿肯色州小石城大学旁中餐buffet店生意转让
月销售(元) : 130000.00-
AR阿肯色 - 2019/2/15
面议
外卖店
月销售(元) : 40000.00-
NY纽约 / 皇后区 - 2019/2/13
面议
俄亥俄州buffet店
月销售(元) : 95000.00-
AA全美国 - 2019/2/12
$ 180000
小Town唯一一家Buffet
月销售(元) : 43000.00-
FL佛罗里达 / 奥兰多 - 2019/2/12
面议
无送餐。六天。
月销售(元) : 29000.00-
GA佐治亚 - 2019/2/9
$ 10
赚钱外卖店出让
月销售(元) : 75000.00-
IL伊利诺伊 / 芝加哥 - 2019/2/8
面议
新泽西近唐人街好区,好店出售(一年可回本)
月销售(元) : -
NJ新泽西 - 2019/2/5
面议
外卖店
月销售(元) : 26000.00-
LA路易斯安那 - 2019/2/3
$ 60000
全日餐老店出售
月销售(元) : 55000.00-
TN田纳西 - 2019/2/2
$ 16
好区外卖店诚意转让
月销售(元) : 75000.00-
MD马里兰 - 2019/1/28
面议
急售皇后区外卖店
月销售(元) : 30000.00-
NY纽约 / 皇后区 - 2019/1/24
面议
加盟日餐连锁
月销售(元) : 6.00-
VA弗吉尼亚 - 2019/2/14
$ 6
法拉盛友联街老字号早餐店生意转让
月销售(元) : 35000.00-45000.00
NY纽约 / 法拉盛 - 2019/2/13
$ 218000
麻省两家赚钱外卖
月销售(元) : 40000.00-
MA马萨诸塞 / 波士顿 - 2019/2/11
$ 7
奥本尼老店,离纽约3小时左右,低价出售
月销售(元) : 33000.00-
NY纽约 - 2019/2/15
面议