自定义
自定义
自定义
自定义
-
布魯克林,Mini超市(地鐵站附近)售 8 萬 5 千
月销售(元) : -
NY纽约 - 2018/5/24
$ 85000
新店即将开业
月销售(元) : -
NY纽约 / 皇后区 - 2018/5/23
$ 138000
杂货店5大道60街转让 ( 涨价了先到先得)
月销售(元) : -
NY纽约 / 布鲁克林 - 2018/4/30
$ 115000
上州 portchester 杂货店
月销售(元) : -
NY纽约 - 2018/4/26
$ 120000
皇后区Astoria好区99店
月销售(元) : 25000.00-
NY纽约 / 皇后区 - 2018/4/16
$ 130000